Hotline: 0988 516 817   Email: info.huyhoangcons@gmail.com
Xây Dựng Huy Hoàng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT KẾ NỘI THẤT
HUY HOÀNG

Xin giấy phép xây dựng

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LÀ GÌ

Giấy phép Xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Nó là công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch đô thị đã thông qua, từ đó xác định người xây dựng có xây dựng đúng quy hoạch hay không

ĐỐI TƯỢNG PHẢI XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LÀ GÌ

 Tất cả các công trình trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư đều phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Trừ các Công trình được miễn giấy phép xây dựng sau:

  • Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

  • Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu vềquản lý kiến trúc;

  • Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

  • Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

ĐIỀU KIỆN VÀ THẨM QUYỀN CẤP

Điều kiện cấp giấy phép

Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt: Tức trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích đất ở phù hợp với diện tích xin phép.

Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

Có thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo đúng quy định;

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Thẩm quyền Cấp

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý.

NỘI DUNG GIẤY PHÉP

 • Tên công trình thuộc dự án.

 • Tên và địa chỉ của chủ đầu tư.

 • Địa điểm, vị trí xây dựng công trình; tuyến xây dựng công trình đối với công trình theo tuyến.

 • Loại, cấp công trình xây dựng.

 • Cốt xây dựng công trình.

 • Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

 • Mật độ xây dựng (nếu có).

 • Hệ số sử dụng đất (nếu có).

 • Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà ở riêng lẻ, ngoài các nội dung quy định bên trên còn phải có nội dung về tổng diện tích xây dựng, diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt), số tầng (bao gồm cả tầng hầm, tầng áp mái, tầng kỹ thuật, tum), chiều cao tối đa toàn công trình.

THỦ TỤC, TRÌNH TỰ XIN VÀ CẤP

Hồ sơ Xin cấp

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

  1.  Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

  2. Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

  3. Bản vẽ thiết kế xây dựng;

  4. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Nhận hồ sơ và xét cấp

Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Sau khi kiểm tra, thẩm định phải thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơTrường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Nếu cần thời gian để xem xét thêm thì cơ quan  phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.

GIA HẠN GIẤY PHÉP

Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

  1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;

  2. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

© COPYRIGHT 2022- XÂY DỰNG HUY HOÀNG

Đang truy cập : 3
Hôm nay : 22
Trong tháng : 188
Tổng truy cập : 40872
Xây Dựng Huy Hoàng
0988 516 817